განვითარების ეტაპები | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
განვითარების ეტაპები

Februar 2015
ROWE MINERALÖLWERK GMBH – ის ფორმის 20 წლის იუბილე
Januar 2015
საპოხი მასალების წარმოების გადატანა ბუბენჰაიმიდან ვორმსში
April 2014
წარმოების დაწყება ვორმსის საწარმოში
Dezember 2013
გადასვლა ახალ ოფისში ვორმსში
April 2010
ISO 14001:2004 სერტიფიცირება
Februar 2010
ROWE MINERALÖLWERK GMBH – ის ფორმის 15 წლის იუბილე
November 2009
საწარმოო წარმადობის წელიწადში 60.000 ტონამდე გაზრდა
Januar 2009
DIN EN ISO 9001:2008 და ISO TS 16949:2002 სერტიფიცირება
September 2008
ბუბენჰაიმში ახალი ადმინისტრაციული შენობის მომზადება და მასში გადასვლა
Januar 2008
ჩამოსხმის სიმძლავრეების გაფართოება ბუბენჰაიმში
Dezember 2007
ბუბენჰაიმში ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
August 2006
ახალი ცარიელი ავზების საწყობის მშენებლობა ბუბენჰაიმში
November 2001
DIN EN ISO 9001:2000 სერტიფიცირება
2000 წლის გაზაფხული
განუხრელი ზრდის გამო საწარმოს ადგილი გადატანილი იქნა ბუბენჰაუიმში
Februar 1995
ROWE MINERALÖLWERK GMBH – ის დაფუძნება რაინის ჰესენის ფლორსჰაიმ-დალსჰაიმში ბატონი დიპლ. ინჟ. მიხაელ ცეეს მიერ.