ფილოსოფია | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
ფილოსოფია

„კლიენტებზე ორიენტირებული ქმედებით ჩვენ მზად ვართ შევხვდეთ მომავლის გამოწვევებს.“

ჩვენი ქმედება ყოველთვის ორიენტირებულია ჩვენი კლიენტების მოთხოვნილებებზე. გრძელვადიანი საქმიანი ურთიერთობები ამცირებს ტრანსპორტირების ხარჯებს და ამდენად ჩვენ ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენს. ღიაობით, სამართლიანობითა და ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლების კვალიფიციურობით ჩვენ შეგვიძლია, შევქმნათ ჩვენს კლიენტებთან მიმართებაში ნდობის საფუძველი, რაც წარმოადგენს კლიენტებთან სოლიდური და ხანგრძლივი ურთიერთობის საფუძველს.

„მოქნილობა“

წარმოების უახლესი დანადგარები, ოპტიმალური სასაწყობო პირობები, ადგილობრივი ლაბორატორია, ასევე ჰორიზონტალური იერარქიები, რაც უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენი თანამშრომლების მაქსიმალურ ჩართულობას, საშუალებას გვაძლევს, ნებისმიერ დროს მაქსიმალური მოქნილობით ვიმოქმედოთ, როგორც მუდმივად მზარდმა საწარმომ.

„ხარისხი არის ნდობა“

კვალიფიციური თანამშრომლები ზუსტად განსაზღვრული კონტროლისა და შემოწმების ეტაპების დაცვით უზრუნველყოფენ მაღალხარისხისნი პროდუქტის ‚MADE IN GERMANY’ წარმოებას. ჩვენ DIN EN ISO 9001 და ISO/TS 16949 სერტიფიკატის მქონე საწარმოში ხარისხის მენეჯმენტი მოიცავს საქმიანობის ყველა სფეროს და უზრუნველყოფს პროდუქციის მუდმივად მაღალ ხარისხს.