Certyfikaty | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
aktualności
do pobrania
znajdź olej
x

Top-Downloads

Current Product Catalogue
Product catalogue for Hightec lubricants
Current Industrial Catalogue
Product catalogue for industrial metalworking lubricants
Bio Brochure
High performance lubricants based on renewable ressources
Lubricating Grease Brochure
Lubricating Grease Basics
Certyfikaty

12870c6f50W lutym 2009 ROWE z powodzeniem zakończyło proces certyfikacji ISO/TS 16949, z kolei w 2001 firma otrzymała certyfikat DIN EN ISO 9001. Kryterium decydującym o przyznaniu certyfikatu był nasz system integrujący procesy zarządzania jakością, który organizuje cykl produkcji uwzględniając klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Narzędzia kontroli strategicznej wprowadzone dla poszczególnych procesów zwiększają efektywność i jakość procesów biznesowych w firmie. Dzięki temu koncentrujemy się na zapobieganiu wszelkim niezgodnościom. Dodatkowo przeprowadzanie rutynowych badań satysfakcji klientów gwarantuje, że wszystkie problemy i słabe strony produktów są identyfikowane na wczesnym etapie i niezwłocznie eliminowane.

Jesteśmy szczególnie dumni z certyfikatu ISO/TS 16949. Jego znana na całym świecie specyfikacja techniczna konsoliduje wszystkie kluczowe wymagania producentów automotive. Dzięki certyfikatowi ISO/TS 16949 wciąż zwiększamy naszą konkurencyjność, wzmacniamy motywację naszych pracowników i zapewniamy miejsca pracy. W 2010 ROWE pomyślnie przeszło proces certyfikacji ISO 14001.

Wszystkie certyfikaty ROWE możesz ściągnąć na naszej stronie DOWNLOAD.