Przedsięwzięcia i sponsoring | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
aktualności
do pobrania
znajdź olej
x

Top-Downloads

Current Product Catalogue
Product catalogue for Hightec lubricants
Current Industrial Catalogue
Product catalogue for industrial metalworking lubricants
Bio Brochure
High performance lubricants based on renewable ressources
Lubricating Grease Brochure
Lubricating Grease Basics
Profil Firmy

Zaangażowanie społeczne jest mocno zakorzenione w wartościach ROWE – to integralna część naszej kultury korporacyjnej. Sponsorując kulturalne i społeczne projekty, a także wybitne osiągnięcia sportowe, staramy się inspirować ludzi i zachęcać ich do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie, tym samym wzmacniając atrakcyjność regionu.

Poza oferowaniem klientom wysokiej jakości produktów i usług, uważamy, że naszym obowiązkiem jest odpowiedzialne wspieranie ekonomicznego i społecznego rozwoju ludzi.