Влизам



Био смазочни материали

През изминалите години изискванията към смазочните материали са се повишили неимоверно, както по отношение на техническите качества така и на поносимостта за околната среда. Био смазочните материали на ROWE са ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ продукти, които благодарение на специалната комбинация от суровини с устойчив произход, екологично безвредни качества и висок комплекс от свойства допринасят за икономия на ограничените изкопаеми ресурси и за намаляване на емисиите от CO2. Благодарение на това био смазочните материали значително превъзхождат минералните продукти.

Убедете се сами в ниските енергийни разходи и по-дългото време на използване

Именити и водещи производители на промишлени машини вече се доверяват на екологично безвредната ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЯ на зелените смазочни материали на ROWE, също и като първоначален фабричен пълнеж. Просто попитайте производителя на Вашата машина за био смазочни материали.

Също така за голяма част от био смазочните материали е налице потвърдена регистрация Н1, така че те могат да бъдат използвани и в сферата на хранителни продукти и напитки или във фармацевтичната и козметичната промишленост.

Колко може да се спести при използване на енергоспестяващите масла на ROWE в хидравликата?
Изчисляване на потенциала за икономия на енергия

Ще разпознаете нашите био смазочни материали на уеб страницата на ROWE по следното указание:

Този продукт е био смазочен материал.
Допълнителна информация за ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЯ С ДОБРА СЪВЕСТ®