ВлизамКРАЙЪГЪЛНИ КАМЪНИ

Май 2018 г.:
Разширяване на ръководството: Д-р Александра Колман, Михаел Цее януари 2018 г.:
Преминаване към новите редакции:
DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 и IATF 16949:2016

януари 2018 г.:
Прилагане на система за енергиен мениджмънт по DIN EN ISO 50001:2011

юни 2017 г.:
За пръв път производство на повече от 2 милиона опаковки за един месец

януари 2017 г.:
CO2-компенсиращо предприятие

март 2016 г.:
Д-р Александра Колман влиза като следващо поколение във фирменото ръководство на ROWE

ноември 2015 г.:
Пускане в експлоатация на нова инсталация за пълнене на AdBlue

октомври 2015 г.:
Пускане в експлоатация на новото производство на греси

февруари 2015:
20-годишен фирмен юбилей на ROWE MINERALÖLWERK GMBH

януари 2015:
Преместване на производството на смазочни материали от Бубенхайм във Вормс

април 2014:
Стартиране на производството в завода във Вормс

декември 2013:
Настаняване в новото главно седалище във Вормс

април 2010:
Сертифициране по ISO 14001:2004

септември 2008:
Завършване и настаняване в новата административна сграда в Бубенхайм

януари 2008:
Разширение на капацитетите за напълване в Бубенхайм

ноември 2001:
Сертифициране по DIN EN ISO 9001:2000

Пролет 2000:
Поради постоянното разрастване заводът се премества в Бубенхайм

февруари 1995:
Основаване на ROWE MINERALÖLWERK GMBH във Фльорсхайм-Далсхайм в област Райнхесен от г-н дипл. инж. Михаел Цее.