ВлизамСЕРТИФИЦИРАНЕ

Zertifikat-ISO-9001_2008-1-ROWE-DE

От 2001 г. Rowe е сертифициран по DIN EN ISO 9001 и в действащата в момента редакция по DIN EN ISO 9001:2015

Сертификацията по автомобилните стандарти за ROWE вече е традиция. От февруари 2009 г. ROWE е сертифициран в тази област. В началото по стария стандарт ISO/TS 16949, а от март 2018 г. по новия IATF 16949:2016.

Решаващо за тази сертификация е залегналото в производствения процес управление на качеството, което организира процесите и пресечните звена с клиентите и доставчиците и другите партньори. Стратегическите контролни инструменти, въведени в работните процеси, осигуряват висока ефективност и качество на работните процеси в цялото предприятие. При това в нашия фокус е управлението на качеството с превантивно действие с цел избягване на грешки. Редовно провежданите допитвания до клиентите допринасят чрез ежедневния контакт с клиентите да могат да се локализират и отстранят слабостите.

Особено важна е сертификацията по IATF 16949:2016.

Този признат в целия свят стандарт обобщава изискванията на международните автомобилни производители. Чрез сертификацията по IATF 16949:2016 фирмата продължава да разширява своята конкурентноспособност, повишава мотивацията на работниците и служителите  и гарантира работни места.

В хода на нашата собствена задача да действаме устойчиво и да влияем върху нашия екологичен баланс ние сме особено горди със сертификацията на системата за енергиен мениджмънт по ISO 50001 от февруари 2018 г. По принцип сертификацията е доброволна, но тя дава възможност за регистриране на енергийните потоци в предприятието и оценка на енергийната ефективност, за да се вземат технически мерки и да се извършат промени с цел подобряването й.

Освен това от 2010 г. ние притежаваме сертификат на системата за управление на околната среда по ISO 14001. Акцентът на този стандарт е в непрекъснатия процес на подобряване като средство за постигане на дефинираните цели по отношение на собствената екологична ефективност. При това предприятието трябва да състави собствена екологична политика с цели да изгради съответната система за управление.