ВлизамФИЛОСОФИЯ

„Благодарения на действията ориентирани към клиентите ние дораснахме до предизвикателствата на бъдещето.“
Нашите действия са постоянно насочени към потребностите на нашите клиенти. Дългосрочните бизнес отношения намаляват разходите за трансакции за всички участници и поради това са една от поставените пред нас цели. Благодарение на искреността, коректността и нашите квалифицирани служителки и служители в централата и филиалите ние успяваме да създадем основа на доверието на нашите клиенти, която е от решаващо значение за трайните отношения с клиентите.

„Гъвкавост“
Най-модерните производствени инсталации, оптимизирани складови наличности, собствена фирмена лаборатория както и йерархии, които гарантират на нашите служители висока степен на свобода на решенията, ни позволяват да бъдем постоянно израстваща фирма, която по всяко време действа с максимална гъвкавост.

„Качеството е доверие“
Квалифицирани служители произвеждат висококачествени продукти ‚MADE IN GERMANY’ при спазване на точно определени контролни стъпки и проверки. Така мениджмънтът на качеството в нашата фирма сертифицирана по DIN EN ISO 9001 и ISO/TS 16949 обхваща всички бизнес сфери и гарантира едно постоянно и запазващо се качество на продуктите.