ВлизамCO2

ROWE залага на устойчивост


Поради непрестанно нарастващите изисквания вследствие на промените в климата производителят на смазочни материали реши от 2017 г. да управлява предприятието климатично неутрално и при това да компенсира всички емисии.

За целта въз основа на всички налични актуални данни климатичното замърсяване беше изчислено от независима фирма. За да се компенсира регистрираният CO2-еквивалент и оставеният по такъв начин отпечатък, беше решено чрез закупуване на климатични сертификати емисиите на предприятието и на подкрепените лица още днес да бъдат компенсирани за 2017 г. и 2018 г. и освен това на клиентите да се предлагат климатично компенсирани смазочни продукти.
Акредитираните от ООН сертификати отговарят на стандарта CER (Certified Emission Reduction – сертифицирано намаляване на емисиите) и VCS (Verified Carbon Standard – стандарт за доброволни въглеродни кредити) и са разрешени от органите на Рамковата конвенция за климата на ООН за успешно изпълнение на проекти за защита на климата.

Със закупуването на климатични сертификати се подкрепят важни климатични проекти в цял свят, които насърчават преди всичко разширяването на възобновяемите енергийни източници в развиващите се и новите индустриални страни. Финансовата подкрепа помага на страните не само при подобряване на икономическото, социалното и екологично положение, но дава и важен импулс за трансфера на чисти технологии и за устойчиво икономическо развитие.

Подкрепяните от ROWE проекти са:

  • Енергийно ефективни дървени пещи Gold Standard в Мали
  • Проект водноелектрическа централа в Мали
  • Проект водноелектрическа централа в Бразилия
  • Вятърна енергия в Индия
  • Производство на електричество от слънчева енергия в Индия

  Употребата на възобновяеми енергии в индустриалните страни е важен аспект, който производителят на смазочни материали от Вормс включва в своите насоки. На тази основа от години се залага на устойчивост в предприятието, като наред с преминаването към електричество от възобновяема енергия още през 2013 г. се реши чрез когенерация новото предприятие във Вормс да работи енергийно независимо. Построената при изграждането на новото предприятие блокова електрическа централа на природен газ се захранва с 600 kW топлинна и 530 kW електрическа мощност. Електричеството се използва за производството, топлината – за правилната температура на изходните материали и готовите продукти. Така ROWE е в състояние да се справи без допълнително затопляне. Така не само се пестят разходи, но се намаляват и вредните за околната среда емисии.

  В цифри това изглежда по следния начин: Енергийните разходи под формата на електричество в предприятието възлизат годишно на около 3,2 млн. kWh, от които 2,2 млн. kWh идват от собствено генериране и използване. Това отговаря на годишна икономия от около 69 % и намалява в баланса собствения CO2-бюджет с 1077,16 тона. Освен това се вземат и допълнителни мерки за намаляване на разхода на енергия и хартия в администрацията. Освен това при снабдяването искаме да вземем под внимание най-вече доставчици на климатично неутрални услуги и да мотивираме работниците и служителите за по-устойчиво поведение, както в професията, така и в личния живот.

  В хода на нашата собствена задача да действаме устойчиво и да влияем върху нашия екологичен баланс ние сме особено горди със сертификата на системата за енергиен мениджмънт по ISO 50001 от февруари 2018 г. По принцип сертификацията е доброволна, но тя дава възможност за регистриране на енергийните потоци в предприятието и оценка на енергийната ефективност, за да се вземат технически мерки и да се извършат промени с цел подобряването й.

  За своите работници и служители ROWE предлага от 01.03.2017 г. облекчена тарифа за използване на електрически велосипеди, които от една страна намаляват разходите за път на работниците и служителите, които биха възникнали, ако те използват леки автомобили, от друга страна не причиняват емисии и така могат устойчиво да намалят отделянето на CO2 с още 253 t.

  Така предприятието допринася за защитата на климата не само чрез многобройни вътрешни мерки; то произвежда от години смазочни материали на основата на възобновяеми суровини. Също така разработените продукти се отличават при крайния потребител като особено климатично благоприятни, тъй като те са не само лесно биологично разградими, но и при удължен престой снижават разхода на енергия, който в крайна сметка намалява изхвърлянето на CO2 от потребителя.

  На днешния световен ден на земята – World Earth Day -, ден за екологични действия на ООН, ROWE оповестява следното:

  Поради преминаването към климатично неутрално предприятие от този момент нататък клиентите на ROWE могат да закупят всички продукти в опаковки от 1L до 1000L, чието производство е до 100% климатично компенсирано, и така самите те да допринесат за глобалното компенсиране на CO2. Климатично благоприятното производство на закупения от Вас продукт на ROWE ще разпознаете по нашия отпечатан етикет »CO2-компенсирано«. Този етикет удостоверява нашия принос към околната среда, при който чрез посочените сертификати за защита на околната среда ние компенсираме цялото наше CO2-потребление.

  Чрез всички тези мерки ROWE не само компенсира своя CO2-баланс, но е също така пример за други предприятия, тъй като то е едно от първите в Германия, които компенсират своите емисии доброволно според Протокола от Киото. Освен това според собствени проучвания производителят на смазочни материали е едно от първите предприятия, които предлагат на клиентите си климатично компенсирани смазочни материали.