Влизаммоторни масла

HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40

HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 0W-16

HIGHTEC TURBO HD SAE 15W-40

HIGHTEC TURBO HD SAE 20W-50

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-40

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC

HIGHTEC SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

HIGHTEC SUPER LEICHTLAUF HC-O SAE 10W-40

HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40

HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-30 LV II

HIGHTEC SYNTH RS SAE 10W-60

HIGHTEC FORMULA GTS SAE 10W-40 HC

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C1

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C2

HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-30

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-C4

HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 0W-20

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO

HIGHTEC SYNT RS HC-D SAE 5W-40

HIGHTEC SYNT RS HC SAE 5W-20

HIGHTEC SYNT HC ECO-FO SAE 5W-20

HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-30

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-30

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-40

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

HIGHTEC SYNT RSV SAE 0W-20

HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-20

HIGHTEC SUNSPEED® RS SAE 0W-30

Установяване на контакт

Имате ли въпроси относно този продукт или друг продукт? Свържете се с нашия сервизен екип. Ще се върнем при вас за нула време!