ВлизамHIGHTEC BREMSENREINIGER

HIGHTEC BREMSENREINIGER


This product is a residue-free evaporating cleaning mixture, ideal for removing oils, greases and other contamination.

каталожен номер:
21164

Информация за продукта:

контейнери:
21164-0005-03: 0,5 L

* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.