ВлизамHIGHTEC CLP 320 SYNTH

HIGHTEC CLP 320 SYNTH


Fully synthetic, demulsifying high-performance industrial transmission oils based on polyalphaolefins (PAO) with thermally stable oxidation and corrosion inhibitors as well as extreme pressure additives. HIGHTEC CLP-SYNTH oils have a very good viscosity-temperature behaviour and high natural viscosity index (VI). Suitable for extended oil-change intervals.
каталожен номер:
40041

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51517-3

Информация за продукта:
PI-ROWE-40041-RU.pdf
PI-ROWE-40041-GB.pdf* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.