ВлизамFASSHAHN FÜR SPUNDFASS 3/4"

FASSHAHN FÜR SPUNDFASS 3/4"
каталожен номер:
80356

Информация за продукта:

контейнери:
80356-710-00: -

* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.