ВлизамHIGHTEC AdBlue®

HIGHTEC AdBlue®


Ultra-pure urea solution to reduce nitrogen oxides in the exhaust gas flow from diesel engines equipped with SCR technology.
каталожен номер:
65328

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
ISO 22241-1


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.