Влизам



HIGHTEC ATF 9002

HIGHTEC ATF 9002


HC synthesis-based high-performance ATF. Specially developed for use in 5-speed automatic gears according to manufacturer specifications.
каталожен номер:
25033

В допълнение, този продукт се препоръчва, ако се изискват следните инструкции за пълнене:
DEXRON III
MB 236.10 (NAG 1)
MB 236.12 (NAG 2)

контейнери:
25033-999-03: танкер
25033-0010-03: 1 L
25033-0050-03: 5 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.