ВлизамHIGHTEC BIO SKM

HIGHTEC BIO SKM


High-quality, biodegradable saw chain oil for safe chain lubrication of heavy-duty chainsaws. Good wear protection, excellent adhesion properties, no glueing or gumming.

контейнери:
30450-999-03: танкер
30450-0010-03: 1 L
30450-0050-03: 5 L
30450-0200-03: 20 L
30450-0600-03: 60 L
Този продукт е био-смазка.
Допълнителна информация за HIGHTECH с добро съзнание
Колко може да се спести чрез използване на ROWE енергоспестяващи масла в хидравликата? Изчислете потенциала за икономия на енергия

* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.