ВлизамHIGHTEC LEAD SUBSTITUDE

HIGHTEC LEAD SUBSTITUDE


Fuel additive. Protects older engines that use unleaded fuel against wear.

контейнери:
21500-0002-03: 0 -


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.