ВлизамKeine Produktinformationen verfügbar.


Keine Produktinformationen verfügbar.
каталожен номер:
21154

Информация за продукта:

Информационен лист за безопасност:
21154-SDB-BG-GHS.pdf
21154-SDB-DE-GHS.pdf
21154-SDB-GB-GHS.pdf
21154-SDB-FR-GHS.pdf
21154-SDB-PL-GHS.pdf
21154-SDB-RO-GHS.pdf
21154-SDB-RU-GHS.pdf
21154-SDB-ES-GHS.pdf* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.