ВлизамHIGHTEC CHAIN LUBE

HIGHTEC CHAIN LUBE


High-performance chain grease for motorbike chains. Suitable for O-, X- and Z-rings. Guarantees perfect lubrication and adhesion to the chain.

контейнери:
22001-045-03: 0 -


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.