ВлизамHIGHTEC COOL MMU 2

HIGHTEC COOL MMU 2


Mineral oil-based, water-mixable cooling lubricant (boron-free) with a universal character for medium-duty to heavy-duty use. Does not contain any secondary alkanol amines/amides in accordance with TRGS 611.

контейнери:
65004-0200-03: 20 L
65004-2000-03: 200 L
65004-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.