ВлизамHIGHTEC COOL SMU 2

HIGHTEC COOL SMU 2


Universally usable, water-miscible cooling lubricant with superior corrosion protection without any mineral oil content. Does not contain any secondary alkanol amines/amides in accordance with TRGS 611.

контейнери:
65061-0200-03: 20 L
65061-2000-03: 200 L
65061-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.