ВлизамSYSTEMREINIGER

SYSTEMREINIGERкаталожен номер:
65113

Информация за продукта:
PI-ROWE-65113-DE.pdf* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.