ВлизамHIGHTEC CUT MMU 15

HIGHTEC CUT MMU 15


Mineral oil-based, universally usable, non-water-mixable cooling lubricant for machining and light-duty forming processes. Compatible with non-ferrous metals and soft-hardened steels.

контейнери:
60023-0200-03: 20 L
60023-2000-03: 200 L
60023-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.