ВлизамHIGHTEC CUT MSS 10

HIGHTEC CUT MSS 10


High-doped, non-water-mixable, fine grinding oil, specially for machining unalloyed steels and many alloyed steels.

контейнери:
60131-0200-03: 20 L
60131-2000-03: 200 L
60131-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.