ВлизамHIGHTEC DEFOAMER-A

HIGHTEC DEFOAMER-A
каталожен номер:
65204

* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.