ВлизамHIGHTEC GREASEGUARD MoS2

HIGHTEC GREASEGUARD MoS2


Mineral oil-based, high-quality, multi-purpose grease with molybdenum disulphide as a solid lubricant as well as corrosion and oxidation inhibitors. Recommended for use in slide bearings and roller bearings with high alternating strain. The solid lubricants component ensures excellent emergency operating properties. Lithium-saponified. Application temperature range from -30 °C to +130 °C.
каталожен номер:
50300

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51 502: KPF 2 K-30
T[°C]: -30 ... +130
T[°F]: -22 ... +266

контейнери:
50300-804-03: 0 kg
50300-0050-03: 5 kg
50300-0180-03: 18 kg
50300-0500-03: 50 kg


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.