ВлизамHIGHTEC HLP 100 ZAF

HIGHTEC HLP 100 ZAF


High-quality, zinc-free and ash-free hydraulic fluid, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.
каталожен номер:
30208

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51524, p. 2
VDMA 24318
SEB 181-222
AFNOR E48 603 HM

Информация за продукта:
PI-ROWE-30208-DE.pdf

Информационен лист за безопасност:
30208-SDB-BG-GHS.pdf
30208-SDB-DE-GHS.pdf
30208-SDB-GB-GHS.pdf
30208-SDB-FR-GHS.pdf
30208-SDB-PL-GHS.pdf
30208-SDB-RO-GHS.pdf


контейнери:
30208-999-03: танкер
30208-0200-03: 20 L
30208-0600-03: 60 L
30208-2000-03: 200 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.