ВлизамHIGHTEC HLP 22

HIGHTEC HLP 22


High-quality hydraulic fluid containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.
каталожен номер:
30004

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51524, p.1 and 2 (HL, HLP)
ISO 6743/4 (HM); ISO 11158 (HM)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
SS 155434
VDMA 24318
Vickers I-286-S

Информация за продукта:
PI-ROWE-30004-DE.pdf
PI-ROWE-30004-GB.pdf

Информационен лист за безопасност:
30004-SDB-BG-GHS.pdf
30004-SDB-DE-GHS.pdf
30004-SDB-GB-GHS.pdf
30004-SDB-FR-GHS.pdf
30004-SDB-PL-GHS.pdf
30004-SDB-RO-GHS.pdf


контейнери:
30004-999-03: танкер
30004-0200-03: 20 L
30004-0600-03: 60 L
30004-2000-03: 200 L
30004-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.