ВлизамHIGHTEC HLP 32

HIGHTEC HLP 32


High-quality hydraulic fluid containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.
каталожен номер:
30005

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51524, p.1 and 2 (HL, HLP)
ISO 6743/4 (HM); ISO 11158 (HM)
AFNOR NF E 48-603 (HM)
SS 155434
VDMA 24318
Vickers I-286-S

Информация за продукта:
PI-ROWE-30005-DE.pdf
PI-ROWE-30005-GB.pdf

Информационен лист за безопасност:
30005-SDB-BG-GHS.pdf
30005-SDB-DE-GHS.pdf
30005-SDB-GB-GHS.pdf
30005-SDB-FR-GHS.pdf
30005-SDB-PL-GHS.pdf
30005-SDB-RO-GHS.pdf


контейнери:
30005-999-03: танкер
30005-0010-03: 1 L
30005-0050-03: 5 L
30005-0200-03: 20 L
30005-0600-03: 60 L
30005-2000-03: 200 L
30005-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.