Влизам



HIGHTEC HLP 32 ZAF

HIGHTEC HLP 32 ZAF


High-quality, zinc-free and ash-free hydraulic fluid, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.
каталожен номер:
30205

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51524, p. 2
VDMA 24318
SEB 181-222
AFNOR E48 603 HM

контейнери:
30205-999-03: танкер
30205-0600-03: 60 L
30205-2000-03: 200 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.