ВлизамHIGHTEC HLP-D 68

HIGHTEC HLP-D 68


High-quality hydraulic fluid with detergent properties, containing additives for preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP active agents guarantee excellent compression resistance.
каталожен номер:
30057

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51524, p. 2 (HLP)
VDMA 24318
SEB 181-222

Информация за продукта:
PI-ROWE-30057-DE.pdf
PI-ROWE-30057-GB.pdf

Информационен лист за безопасност:
30057-SDB-BG-GHS.pdf
30057-SDB-DE-GHS.pdf
30057-SDB-GB-GHS.pdf
30057-SDB-FR-GHS.pdf
30057-SDB-PL-GHS.pdf
30057-SDB-RO-GHS.pdf


контейнери:
30057-999-03: танкер
30057-0600-03: 60 L
30057-2000-03: 200 L
30057-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.