ВлизамHIGHTEC HVLP 15 ZAF (HF-0)

HIGHTEC HVLP 15 ZAF (HF-0)


High-quality zinc- and ash-free multigrade hydraulic fluids with a high viscosity index and additives preventing corrosion, wear, ageing and friction. Highly effective EP agents guarantee an excellent pressure absorption capacity.
каталожен номер:
30343

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51524, part 2 and 3 (HLP, HVLP),
ISO 6743/4 (HM, HV),
Denison HF-0, HF-1, HF-2,
Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70,
ISO 11158 (HM, HV),
AFNOR NF E 48-603 (HM, HV),
SS 155434, SEB 181 222,
U.S. Steel 126, 127 and 136

Информация за продукта:

Информационен лист за безопасност:
30343-SDB-BG-GHS.pdf
30343-SDB-DE-GHS.pdf
30343-SDB-GB-GHS.pdf
30343-SDB-FR-GHS.pdf
30343-SDB-PL-GHS.pdf
30343-SDB-RO-GHS.pdf
30343-SDB-RU-GHS.pdf
30343-SDB-ES-GHS.pdf* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.