ВлизамHIGHTEC NATSYNC® GS 68

HIGHTEC NATSYNC® GS 68


Ecofriendly, high-performance industrial gear oil with superior energy saving potential. H1-certified for use around foodstuffs. Efficient and sustainable.
каталожен номер:
49407

акции: *
Arburg
H1 (InS Registered No:1796645)

контейнери:
49407-0200-03: 20 L
49407-2000-03: 200 L
49407-1001-03: 1000 L
Този продукт е био-смазка.
Допълнителна информация за HIGHTECH с добро съзнание
Колко може да се спести чрез използване на ROWE енергоспестяващи масла в хидравликата? Изчислете потенциала за икономия на енергия

* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.