ВлизамHIGHTEC OCTANE BOOSTER

HIGHTEC OCTANE BOOSTER


Fuel additive. Premium product for increasing the octane number. Recommended for sporty engines and in the event of poor fuel quality. Suitable for catalytic converter engines.

контейнери:
22004-0002-03: 0 -


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.