ВлизамHIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO

HIGHTEC POWER BOAT 2-T BIO


Fully synthetic, biodegradable, high-performance 2-stroke engine oil for 2-stroke engines in PWCs and outboard engines. Perfect for carburettors and state-of-the-art engines with direct injection systems.
каталожен номер:
20034

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
TD (TSC-4)/TC-W3/TC/TC-Plus

контейнери:
20034-999-03: танкер
20034-0010-03: 1 L
20034-0050-03: 5 L
20034-0600-03: 60 L
20034-2000-03: 200 L
20034-1001-03: 1000 L
Този продукт е био-смазка.
Допълнителна информация за HIGHTECH с добро съзнание
Колко може да се спести чрез използване на ROWE енергоспестяващи масла в хидравликата? Изчислете потенциала за икономия на енергия

* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.