ВлизамHIGHTEC SCREEN DEFROSTER

HIGHTEC SCREEN DEFROSTER


De-icing spray, removes ice from windscreens within seconds and prevents renewed ice build-up.

контейнери:
21110-0005-03: 0 -


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.