ВлизамHIGHTEC SUNLUB® CUT 22

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22


Ecofriendly metal machining oil. Non-water-mixable. H1-certified for use around foodstuffs. Efficient and sustainable.

контейнери:
49604-0200-03: 20 L
49604-2000-03: 200 L
49604-1001-03: 1000 L
Този продукт е био-смазка.
Допълнителна информация за HIGHTECH с добро съзнание
Колко може да се спести чрез използване на ROWE енергоспестяващи масла в хидравликата? Изчислете потенциала за икономия на енергия

* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.