ВлизамHIGHTEC SUNLUB® FORM 100

HIGHTEC SUNLUB® FORM 100


Ecofriendly, high-performance, multi-functional oil for combined use as a ways oil and cold extrusion oil.

контейнери:
49658-0200-03: 20 L
49658-2000-03: 200 L
49658-1001-03: 1000 L
Този продукт е био-смазка.
Допълнителна информация за HIGHTECH с добро съзнание
Колко може да се спести чрез използване на ROWE енергоспестяващи масла в хидравликата? Изчислете потенциала за икономия на енергия

* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.