ВлизамHIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-20

HIGHTEC SYNT RS D1 SAE 5W-20


HC synthesis technology-based, premium, multi-grade, low-viscosity engine oil for car petrol engines with and without turbocharger according to manufacturer specifications.
каталожен номер:
20342

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
API SN PLUS RC (RC = Resource Conserving)
GM dexos1 Gen 2
ILSAC GF-5

контейнери:
20342-0010-03: 1 L
20342-999-03: танкер
20342-0040-03: 4 L
20342-0050-03: 5 L
20342-0200-03: 20 L
20342-0600-03: 60 L
20342-2000-03: 200 L
20342-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.