ВлизамHIGHTEC VDL 68

HIGHTEC VDL 68


Mineral-based, high-performance compressor oil for screw and piston compressors. This product displays a good demulsifying capacity and air separation capacity. Ageing-resistant and wear-reducing.
каталожен номер:
45007

Качествено равностойно на правото на ЕС съгласно следните класификации / спецификации:
DIN 51 506 VDL

Информация за продукта:
PI-ROWE-45007-DE.pdf
PI-ROWE-45007-ES.pdf

Информационен лист за безопасност:
45007-SDB-BG-GHS.pdf
45007-SDB-DE-GHS.pdf
45007-SDB-GB-GHS.pdf
45007-SDB-FR-GHS.pdf
45007-SDB-PL-GHS.pdf
45007-SDB-RO-GHS.pdf


контейнери:
45007-999-03: танкер
45007-0200-03: 20 L
45007-0600-03: 60 L
45007-2000-03: 200 L
45007-1001-03: 1000 L


* Илюстрациите / етикетите може да са различни. Налице е съобщение за име.
За 4-литрови контейнери се прилагат минимални количества за закупуване. За подробности се свържете с местния търговски представител.