LoginHIGHTEC COOL SMU 2

HIGHTEC COOL SMU 2


Uniwersalnie stosowany, mieszający się z wodą czynnik chłodzący, bardzo silnie antykorozyjny, niezawierający olejów mineralnych. Nie zawiera wtórnych alkaminów/alkamidów, a zatem odpowiada wymogom TRGS 611.

Opakowanie:
65061-0200-03: 20 L
65061-2000-03: 200 L
65061-1001-03: 1000 L


*Opis może się różnić.
Dla pojemników 4 l obowiązuje minimalna ilość zakupu. Szczegółowych informacji udziela lokalny punkt sprzedaży.