LoginHIGHTEC FORM SSU 6

HIGHTEC FORM SSU 6


Bezresztkowy, wysokostopowy olej BIO do obróbki plastycznej. Niezawierający oleju mineralnego, biodegradowalny smar do obróbki plastycznej o wysokim poziomie wydajności i znakomitych korzyściach w odniesieniu do bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska (bez oznaczenia). Nie podlega przepisom 31. rozporządzenia BlmSchV (VOC).


*Opis może się różnić.
Dla pojemników 4 l obowiązuje minimalna ilość zakupu. Szczegółowych informacji udziela lokalny punkt sprzedaży.