LoginHIGHTEC PERFORMER-A

HIGHTEC PERFORMER-A


Niezawierający oleju mineralnego koncentrat regulujący o bardzo wysokiej wydajności EP. Nie zawiera wtórnych alkaminów/alkamidów, a zatem odpowiada wymogom TRGS 611.


*Opis może się różnić.
Dla pojemników 4 l obowiązuje minimalna ilość zakupu. Szczegółowych informacji udziela lokalny punkt sprzedaży.