Certyfikaty | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
Certyfikaty

Zertifikat-ISO-9001_2008-1-ROWE-DEW lutym 2009 ROWE z powodzeniem zakończyło proces certyfikacji ISO/TS 16949, z kolei w 2001 firma otrzymała certyfikat DIN EN ISO 9001. Kryterium decydującym o przyznaniu certyfikatu był nasz system integrujący procesy zarządzania jakością, który organizuje cykl produkcji uwzględniając klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Narzędzia kontroli strategicznej wprowadzone dla poszczególnych procesów zwiększają efektywność i jakość procesów biznesowych w firmie. Dzięki temu koncentrujemy się na zapobieganiu wszelkim niezgodnościom. Dodatkowo przeprowadzanie rutynowych badań satysfakcji klientów gwarantuje, że wszystkie problemy i słabe strony produktów są identyfikowane na wczesnym etapie i niezwłocznie eliminowane.

Jesteśmy szczególnie dumni z certyfikatu ISO/TS 16949. Jego znana na całym świecie specyfikacja techniczna konsoliduje wszystkie kluczowe wymagania producentów automotive. Dzięki certyfikatowi ISO/TS 16949 wciąż zwiększamy naszą konkurencyjność, wzmacniamy motywację naszych pracowników i zapewniamy miejsca pracy. W 2010 ROWE pomyślnie przeszło proces certyfikacji ISO 14001.

Wszystkie certyfikaty ROWE możesz ściągnąć na naszej stronie DOWNLOAD.