LoginCertyfikaty

Zertifikat-ISO-9001_2008-1-ROWE-DE

Od roku 2001 firma Rowe posiada certyfikat DIN EN ISO 9001, aktualnie również w obowiązującej wersji DIN EN ISO 9001:2015

Certyfikacja zgodnie z normami samochodowymi to już tradycja w firmie ROWE. Od lutego 2009 roku ROWE posiada certyfikat w tym zakresie – początkowo według starej normy ISO/TS 16949, a od marca 2018 roku zgodnie z nową normą IATF 16949:2016.

Rozstrzygające dla tej certyfikacji jest zarządzanie jakością zakotwiczone w procesie przedsiębiorstwa, co organizuje przebiegi i łączniki z klientami i dostawcami, a także innymi partnerami. Strategiczne narzędzia kontroli, wdrożone do przebiegów pracy, zapewniają wysoką efektywność i jakość procesów usług w całej firmie. Skupiamy się przy tym na zapobiegawczym zarządzaniu jakością w celu unikania błędów. Również przeprowadzane regularnie ankietowanie klientów przyczynia się do tego, że w razie wykrycia słabych punktów, również poza codziennym kontaktem z klientem, móc je lokalizować i usuwać.

Bardzo ważnym certyfikatem jest ten uzyskany według normy IATF 16949:2016.

Ta uznawana na całym świecie norma stanowi zestawienie wymagań międzynarodowych producentów samochodów. Dzięki certyfikacji zgodnie z normą IATF 16949:2016 przedsiębiorstwo zwiększa swoją konkurencyjność, wzmacnia motywację pracowników i gwarantuje miejsca pracy.

Działanie w skali długofalowej w trakcie naszych własnych zadań oraz uwzględnianie naszego wpływu na bilans ekologiczny przyniosły efekt w postaci certyfikacji systemu zarządzania energią według ISO 50001 od lutego 2018, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wprawdzie certyfikacja jest zasadniczo dobrowolna, umożliwia jednak ujęcie systemów przepływu energii w jednej firmie oraz ocenę wydajności energetycznej, aby podjąć środki techniczne i zmiany w kierunku ich ulepszenia.

Poza tym, od 2010 posiadamy certyfikat systemu zarządzania środowiskiem według ISO 14001. Środek ciężkości tej normy to ciągły proces ulepszania jako narzędzie do osiągania zdefiniowanych celów w odniesieniu do oddziaływania na środowisko. Firma powinna przy tym wypracować własną politykę ekologiczną z celami i zbudować odpowiedni system zarządzania.