LoginFilozofia

Relacje z klientami

Wszystkie nasze działania są zorientowane na klienta. Długotrwałe biznesowe relacje są równoznaczne z niższymi kosztami transakcji dla każdej ze stron.  Transparentność, uczciwość i wykwalifikowane działy produkcji, sprzedaży i post-sprzedaży to fundamenty dla budowania zaufania – klucz do długotrwałych relacji z klientami.

Elastyczność

Supernowoczesne linie produkcyjne, zoptymalizowane procesy magazynowania i wewnętrzne laboratoria zapewniają nam elastyczność niezbędną do szybkiej odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku, niezależnie od tempa rozwoju firmy.

Jakość

Standardy definiują tylko minimalne wymagania. Nasze produkty stale przewyższają wszystkie obowiązujące normy. Nasz system zarządzania jakością certyfikowany DIN EN ISO 9001 i ISO/TS 1649 obejmuje wszystkie dziedziny działalności, aby zapewnić jednolity produkt o wysokiej jakości.