Przedsięwzięcia i sponsoring | ROWE MINERALÖLWERK GMBH | BVB Champion Partner 
Feel the
Power.
Hightec Schmierstoffe
made in Germany
Profil Firmy

Zaangażowanie społeczne jest mocno zakorzenione w wartościach ROWE – to integralna część naszej kultury korporacyjnej. Sponsorując kulturalne i społeczne projekty, a także wybitne osiągnięcia sportowe, staramy się inspirować ludzi i zachęcać ich do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie, tym samym wzmacniając atrakcyjność regionu.

Poza oferowaniem klientom wysokiej jakości produktów i usług, uważamy, że naszym obowiązkiem jest odpowiedzialne wspieranie ekonomicznego i społecznego rozwoju ludzi.