LoginCO2

ROWE stawia na zrównoważony rozwój

Ze względu na stale rosnące wymagania w związku ze zmianami klimatycznymi producent środków smarnych ROWE zdecydował się na to, by od roku 2017 prowadzić firmę neutralną klimatycznie i kompensować przy tym wszystkie emisje.

W tym celu w oparciu o wszystkie istniejące aktualnie dane niezależna firma oblicza obciążenia klimatyczne. Aby złagodzić ekwiwalenty CO2, a tym samym pozostawiony ślad ekologiczny, zdecydowano się na to, by przez zakup certyfikatów klimatycznych skompensować emisje firmy i wspieranych osób już dzisiaj na 2017 i 2018, a poza tym zaoferować klientom skompensowane klimatycznie produkty smarne.
Certyfikaty akredytowane przez ONZ odpowiadają normom CER (Certified Emission Reduction) i VCS (Verified Carbon Standard) Norm i zostały, dla celów skutecznej realizacji projektów ochrony klimatu, dopuszczone przez organy ONZ ds. klimatycznej konwencji ramowej.

Przez zakup certyfikatów klimatycznych wspierane są na całym świecie ważne projekty klimatyczne, które przede wszystkim przyczyniają się do zwiększania energii odnawialnej w krajach rozwijających się i nowo uprzemysłowionych. To wsparcie finansowe pomaga krajom nie tylko w poprawie sytuacji ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, lecz jest także istotną siłą napędową dla transferu czystszych technologii i ukierunkowanego długofalowo rozwoju gospodarczego.

Projektami wspieranymi przez ROWE są:

  • Gold Standard, piece drewniane w Mali
  • Projekt elektrowni wodnej w Mali
  • Projekt elektrowni wodnej w Brazylii
  • Energia wiatrowa w Indiach
  • Wytwarzanie energii solarnej w Indiach

Ale wykorzystanie energii odnawialnej jest ważnym aspektem także w krajach przemysłowych, który producent środków smarnych z Wormacji przyjął do swojej linii postępowania. Na tym tle już od lat stawia się w firmie na długofalowość, decydując się już w roku 2013, oprócz przestawienia się na energię elektryczną z energii odnawialnej, na uczynienie nowego ośrodka w Wormacji autarkicznym energetycznie przez kogenerację. Wzniesiona przy okazji budowy nowego ośrodka siłownia blokowa zasilana gazem ziemnym będzie zasilana termicznie mocą 600 kW i elektrycznie mocą 530 kW. Energia elektryczna będzie wykorzystywana do produkcji, zaś ciepło dla prawidłowej temperatury materiałów wyjściowych i produktów gotowych. Tym samym ROWE będzie w stanie radzić sobie bez dodatkowego ogrzewania. W ten sposób redukowane są nie tylko koszty, lecz także emisje szkodliwe dla środowiska.

W liczbach przedstawia się to następująco: Nakłady energetyczne w formie energii elektrycznej opiewają dziś w firmie na ok. 3,2 mln kWh rocznie, z czego 2,2 mln kWh pochodzi z własnego wytwarzania i wykorzystania. To odpowiada oszczędności rocznej o ok. 69% i zmniejsza w bilansie własny udział CO2 o 1.077,16 ton. Poza tym sięga się po kolejne środki, aby zmniejszyć zużycie energii i papieru w administracji. Zamierza się również uwzględniać w zakupach w szczególnej mierze oferentów usług neutralnych klimatycznie, a także motywować pracowników, tak w pracy, jak i w życiu prywatnym, do bardziej długofalowych postaw.

Działanie w skali długofalowej w trakcie naszych własnych zadań oraz uwzględnianie naszego wpływu na bilans ekologiczny przyniosły efekt w postaci certyfikacji systemu zarządzania energią według ISO 50001 od lutego 2018, z czego jesteśmy bardzo dumni. Wprawdzie certyfikacja jest zasadniczo dobrowolna, umożliwia jednak ujęcie systemów przepływu energii w jednej firmie oraz ocenę wydajności energetycznej, aby podjąć środki techniczne i zmiany w kierunku ich ulepszenia.

Swoim pracownikom firma ROWE oferuje od 01.03.2017 korzystną taryfę na korzystanie z e-rowerów, które z jednej strony zmniejszają koszty przejazdów pracowników, jakie powstawałyby w wyniku korzystania z samochodów osobowych, a z drugiej strony nie powodują emisji, a przez to można obniżyć emisję CO2 o dalsze 253 t.

Firma przyczynia się do ochrony klimatu nie tylko przez wiele środków wewnętrznych, lecz także od lat produkuje smary na bazie surowców odnawialnych. Opracowane produkty cechują się u użytkowników końcowych także jako szczególnie przyjazne dla klimatu, bo nie tylko są biodegradowalne, lecz także przez wydłużoną trwałość obniża się zużycie energii, co w efekcie zmniejsza emisję CO2 odbiorców.

Na dzisiejszy Światowy Dzień Ziemi, dzień akcji ekologicznej ONZ, ROWE obwieszcza ponadto:

Dzięki przestawieniu się na przedsiębiorstwo neutralne klimatycznie, klienci ROWE mogą od zaraz nabywać produkty w opakowaniach od 1 l do 100 l, które zostały wyprodukowane skompensowane klimatycznie w 100% i przez to przyczyniają się do globalnego zrównoważenia CO2. Produkcję przyjazną klimatycznie zakupionych przez Was wyrobów ROWE poznaje się po nadrukowanej etykiecie >>CO2 skompensowany<<. Ta etykieta poświadcza nasz wkład w środowisko, w którym przez wymienione certyfikaty ochrony klimatu kompensujemy całe nasze zużycie CO2.

Dzięki tym wszystkim środkom firma ROWE nie tylko wyrównuje swój CO2, lecz jest także wzorcem dla innych firm, bo jest jedną z pierwszych w Niemczech, która dobrowolnie doprowadziła swoje emisje do tych według Protokołu Kioto. Ponadto producent środków smarnych jest wedle własnych ocen jedną z pierwszych firm, które swoim klientom oferują środki smarne skompensowane klimatycznie.