LoginFAQ

Czy mogę zamienić olej syntetyczny na mineralny lub odwrotnie?

Tak, można zamienić rodzaj stosowanego oleju przy jego całkowitej wymianie. Przy dolewaniu należy stosować olej o identycznej specyfikacji jak ten już użyty w silniku. Należy jednak pamiętać, że przejście z mineralnego na syntetyczny i odwrotnie zmieni jakość oryginalnego produktu. Oznacza tok konieczność dostosowania okresów między wymianami oleju. Należy rónież sprawdzić dokumentację producenta pojazdu w celu dobrania właściwego oleju.

 

CZY MA SENS UŻYWANIE OLEJU LONGLIFE W STARSZYCH SILNIKACH? Zależy to od producenta pojazdu. W ostatnich latach, prawie wszyscy producenci wprowadzili oleje silnikowe o wydłużonych okresach między wymianami oleju. Należy jednak zauważyć, że oleje te nie doprowadzą do wydłużonych okresów wymiany we wszystkich silnikach. Aby uzuyskać informacje odnośnie twojego samochodu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

 

CO TO JEST LEPKOŚĆ? Lepkość to właściwość płynów charakteryzująca ich tarcie wewnętrzne wynikające z przesuwania się względem siebie warstw płynu podczas przepływu (nie jest to natomiast opór przeciw płynięciu powstający na granicy płynu i ścianek naczynia). Lepkość jest jedną z najważniejszych cech olejów. Oleje o wysokiej lepkości tworzą grubszy film olejowy, zapewniając niezawodną ochronę przed zużyciem elementów silnika i przekładni. Niższa lepkość pozwala zredukować opór i zapewnia większą wydajność i mniejsze zużycie paliwa.

 

CO TO SĄ BAZY OLEJOWE?

Bazy olejowe nadają podstawowe właściwości specyficzne gotowym produktom, które są z nich wykonywane. Oleje mineralne: związki węglowodorowe różnego kształtu, konstrukcji, rodzaju i wielkości (VI: 80-95) oleje hydrokraking: oleje mineralnych o wyższym poziomie czystości i poprawionej strukturze molekularnej dzięki prcesowi hydrokrakingu (VI: 130-140) Polialfaolefiny (PAO): produkty syntezy petrochemicznej – syntezy chemicznej związków węglowodorowych prostych linii (VI: 130-145) Estry syntetyczne: chemicznie zsyntetyzowane związki z kwasami organicznymi i alkoholami składającą się z cząsteczek o określonym kształcie, strukturze, rodzaju i wielkości. (VI: 140-180)

Amerykański Instytut Nafty (American Petroleum Institute – API) wprowadził podział baz, z jakich produkowane są oleje, na 5 grup:

 • Grupa I – produkty destylacji ropy naftowej (obecnie już praktycznie nie stosowane poza specjalnymi olejami dla starych silników);
 • Grupa II – destylaty ropy naftowej poddane uszlachetnianiu (czasami wyróżnia się Grupę II+ oznaczającą produkty z grupy II o podwyższonej jakości);
 • Grupa III – destylaty ropy naftowej poddane rozbudowanemu uszlachetnianiu na czele z kilkakrotnym krakingiem w obecności wodoru (czasami wyróżnia się Grupę III+ oznaczającą produkty z grupy III o podwyższonej jakości);
 • Grupa IV – krótkołańcuchowe poliolefiny (ang. polyalphaolefins – PAO) otrzymywane drogą syntezy chemicznej;
 • Grupa V – pozostałe bazy olejowe otrzymywane drogą syntezy chemicznej; najczęściej stosowane są oleje poliestrowe (ang. polyoester – POE).

Oleje złożone z baz należących do grupy I i II (z ewentualnym niewielkim dodatkiem innych baz) nazywane są olejami mineralnymi.

Oleje złożone z baz należących do grupy I i II oraz baz grup wyższych w określonej ilości nazywane są olejami półsyntetycznymi. O zaliczeniu oleju do półsyntetyków decyduje minimalna zawartość baz grup III, IV i V w bazie oleju (baz dodatków) zależna od norm obowiązujących w danym kraju – zazwyczaj jest to 25% lub 30%; oznacza to, że jest możliwa sytuacja, że olej zawierający w swej bazie 74% grupy II i 26% grupy III w jednym kraju zostanie zaliczony do półsyntetycznych (min. 25%), a w innych do mineralnych (min. 30%).

Oleje syntetyczne to oleje zawierające bazy grupy III, IV i V. W niektórych krajach (Niemcy i Japonia) oleje syntetyczne mogą zawierać tylko bazy z grup IV i V z ograniczoną ilością bazy grupy III (do 20%), a oleje zawierające bazy grupy III w większej ilości muszą być nazywane olejami w technologii syntetycznej (lub podobnie). W innych krajach natomiast wszystko zależy od polityki konkretnego producenta, jak będzie nazywał swoje produkty (tzn. czy będzie rozróżniał oleje z bazami grupy III od tych z bazami grupy IV i V). Oleje zawierające same bazy grupy IV albo V są dostępne tylko do celów specjalnych. Zazwyczaj stosuje się mieszaniny z przewagą jednej lub drugiej grupy (grupa IV jest trwalsza, a grupa V lepiej rozpuszcza dodatki).

Czym są dodatki? Dodatki to nierozpuszczalne związki i / lub składniki aktywne, które są dodawane do baz olejowych. Dodatki zmieniają lub poprawiają właściwości smarne poprzez działanie chemiczne lub fizyczne. Chemicznie działające dodatki: • Środki czyszczące • Środki dyspergujące • Przeciwutleniacze • dodatki przeciwzużyciowe • Inhibitory korozji Fizycznie działające dodatki: • wskaźnik lepkości (VI) polepszacze • Anti-piankowe dodatki • obniżające temperaturę krzepnięcia • modyfikator tarcia
Jak odczytywać informacje o klasyfikacji jakościowej oleju SAE ? Na opakowaniu każdego oleju silnikowego można znaleźć oznaczenie lepkości według SAE (Society of Automotive Engineers). Klasyfikacja SAE dzieli oleje na podstawie parametrów użytkowych. SAE wyróżnia 12 klas lepkości:

 • 6 klas zimowych oznaczonych liczbą i literą W: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W
 • 6 klas letnich: 16, 20, 30, 40, 50, 60

Klasy zimowe ustalone są według następujących czynników:

 • maksymalna lepkość, jaką osiągnąć może olej w danej ujemnej temperaturze
 • graniczna temperatura pompowalności
 • minimalna lepkość w temperaturze 100 °C

Klasy letnie natomiast wg:

 • minimalna lepkość w temperaturze 100 °C
 • maksymalna lepkość w temperaturze 100 °C
 • minimalna lepkość w temperaturze 150 °C i obciążeniu ścinającym równym 106 1/s (HTHS)

W przypadku olejów całorocznych muszą być spełnione kryteria dotyczące części letniej i zimowej. Symbole liczbowe nie mają żadnego związku z rodzajem oleju. W przypadku olejów syntetycznych z bazami grupy IV i V występują oleje zarówno 0W20, jak i 25W50, tak samo w przypadku olejów mineralnych występują w zakresie lepkości takim samym jak syntetyczny. Potoczne odczytywanie olejów np. 5W40 jako syntetyczny, 20W50 jako mineralny jest błędem, gdyż lepkość nie mówi nic o jakości oleju i informacji z jakiej grupy pochodzi.

 

Jak odczytywać informacje o klasyfikacji jakościowej oleju API?

Klasyfikacja ta wyróżnia normy olejów dla silników benzynowych oznaczane literą „S” i silników Diesla oznaczane literą „C”. Po literze oznaczającej typ silnika umieszczana jest druga litera oznaczająca normę właściwą (im dalsza litera alfabetu tym norma wyższa i nowsza), a w przypadku silników dieslowskich dodatkowo umieszczana jest cyfra oznaczająca podnormę. Najnowsze obowiązujące obecnie normy to SN i CJ-4.

Między normami API istnieje ograniczona kompatybilność. Zastosowanie oleju o normie niższej niż ta, do jakiej zaprojektowany został silnik, jak np. oleju SM lub SL w silniku zaprojektowanym do SN, może prowadzić do jego (silnika) przedwczesnego zużycia, a nawet uszkodzenia. Natomiast można stosować olej o normie wyższej do silników zaprojektowanych do najbliższych niższych norm (np. SN w silniku do SM i SL). W przypadku jednak stosowania np. oleju SN w silniku zaprojektowanym do SA, też może dojść do uszkodzenia silnika – dlatego też nadal produkowane są oleje spełniające starsze normy do użytku w starszych silnikach.

Producent oleju na podstawie parametrów produktu i norm, podaje na opakowaniu, jaką normę API spełnia dany olej. Ponadto możliwe jest przedstawienie oleju do przebadania przez API – oleje takie posiadają na opakowaniu znak z powodu kształtu zwany obwarzankiem zawierający informację o normie API i lepkości SAE.

 

Jak odczytywać informacje o klasyfikacji jakościowej oleju ACEA?

Klasyfikacja ta wyróżnia normy olejów dla silników benzynowych oznaczane literą „A”, silników Diesla w samochodach osobowych oznaczane literą „B”, silników dieslowskich w samochodach osobowych wyposażonych w DPF (i silnikach benzynowych wymagających olejów o niskiej lub średniej zawartości popiołów siarczanowych – lowSAPS i midSAPS) oznaczane literą „C” i silników Diesla w samochodach ciężarowych oznaczane literą „E”. Po literze oznaczającej rodzaj silnika umieszczana jest cyfra oznaczająca określoną grupę silników, w jakich dany olej może być stosowany[1]. Lista obecnie obowiązujących norm (obecnie wymogi norm A i B są identyczne, więc oleje oznaczane są obydwoma literami; cyfra 2 dla olei A i B oraz niektóre cyfry dla olei E nie są obecnie stosowane – cyfra 3 oznacza automatycznie cyfrę 2, podobne zależności są wśród olejów do ciężarówek):

 • A1/B1 – energooszczędne oleje o przedłużonej trwałości do silników o „ciasnym spasowaniu” (nowe samochody japońskie i amerykańskie);
 • A3/B3 – oleje do silników o „luźnym spasowaniu” (samochody europejskie oraz starsze samochody japońskie i amerykańskie) poza silnikami wysokoprężnymi z bezpośrednim wtryskiem paliwa;
 • A3/B4 – oleje do silników o „luźnym spasowaniu” wraz z silnikami wysokoprężnymi z bezpośrednim wtryskiem paliwa;
 • A5/B5 – energooszczędne oleje o przedłużonej trwałości do wysokowydajnych silników o „ciasnym spasowaniu”;
 • C1 – oleje do silników wymagających lowSAPS i niższego indeksu lepkości wysokotemperaturowej (HTHS);
 • C2 – oleje do silników wymagających midSAPS i niższego indeksu lepkości wysokotemperaturowej (HTHS);
 • C3 – oleje do silników wymagających midSAPS i wyższego indeksu lepkości wysokotemperaturowej (HTHS);
 • C4 – oleje do silników wymagających lowSAPS i wyższego indeksu lepkości wysokotemperaturowej (HTHS);
 • E4, E6, E7 i E9 – klasyfikacja uzależniona jest przede wszystkim od spełnianych przez pojazd norm emisji spalin oraz interwałów wymiany oleju.

Zaletą norm ACEA są bardzo rozbudowane i restryktywne kryteria przydziału olejów do poszczególnych grup (ściślejsze i dokładniejsze niż w klasyfikacjach API i ILSAC), a wadą bardzo skomplikowane reguły kompatybilności. W uproszczeniu:

 • olej A3/B4 może zastąpić A3/B3;
 • wymogi norm A1/B1 i A5/B5 są identyczne poza jednym parametrem (HTHS, który dla A1/B1 ma szerszy zakres niż dla A5/B5), więc większość olei spełnia obie normy (tylko nieliczne niskolepkościowe oleje A1/B1 nie spełniają normy A5/B5);
 • wśród olejów z grupy C olej lowSAPS może zastąpić olej midSAPS o tej samej grupie HTHS.

 

Czy zbyt wysoki poziom oleju jest zły dla silnika? Nadmiar oleju w silniku jest szkodliwy zarówno dla silnika jak i dla środowiska. Zbyt wysoki poziom oleju może powodować jego pienienie co osłabia smarowanie. Może również powodować zwiększenie ilości oleju przedostającego się do cylindrów. Oprócz wysokiego zużycia oleju, powoduje to zapychanie katalizatora przez niespalone składniki oleju. W większości silników, różnica pomiędzy znakami MAX i MIN na wskaźniku odpowiada około 1 litra. Dlatego zaleca się, aby dodać 0,5 l w czasie, gdy poziom oleju spadł między średnim i minimum.

 

Jaki jest okres trwałości oleju silnikowego?

Małe pojemniki mają minimalny okres trwałości 5 lat (w przypadku przechowywania w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do + 30 ° C, chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego). Otwarte puszki nie powinny być przechowywane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Dlaczego w Polsce naliczany jest podatek akcyzowy od oleju silnikowego ?

Bo tak. W innych krajach UE nie jest, a u nas tak. Nawet Google nie wie dlaczego.

Natomiast Wiki informuje że: “Wprowadzenie podatku akcyzowego ma zadanie restrykcyjne. Dodatkowe obłożenie podatkiem ma za zadanie zmniejszyć popyt na wybrane przez państwo produkty”. Najwidoczniej Polacy zbyt dużo by smarowali gdyby nie chroniła ich przed tym akcyza.