Loginznajdź olej

Dążymy do tego, aby obok wysokiej jakości produktów dostarczać Państwu stale optymalnych informacji.
Przewodnik po olejach ROWE pozwoli Państwu wyszukać nie tylko produkt odpowiedni dla danego pojazdu, ale także wiele informacji na temat naszych środków smarowych.
Jednak mimo dołożenia należytej staranności prosimy przed użyciem w oparciu o podręcznik porównać proponowany produkt ROWE ze specyfikacjami dla danego pojazdu.
Gdyby nie znaleźli Państwo odpowiedniego produktu, proszę skontaktować się z nami.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszych informacji nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Olyslager Organisation B. V. reprodukować, zapisywać ani przekazywać w jakiejkolwiek formie. Mimo dołożenia należytej staranności podczas zestawiania tych danych nie możemy ponosić odpowiedzialności za szkody ani straty spowodowane przez błędy lub przeoczenia w podanych informacjach, z wyjątkiem tych, których wyłączenie jest niemożliwe zgodnie z przepisami prawa. Korzystając z dostępu do tych informacji i zaleceń dotyczących olejów i wykorzystując je, użytkownik potwierdza, że posiada doświadczenie, wiedzę i zdolności, aby bezpiecznie i odpowiedzialnie wykonać wymagane czynności konserwacyjne. Zwalnia on wydawcę z odpowiedzialności za wszelkie straty, obrażenia ciała, roszczenia i kary wynikające z nieprawidłowej interpretacji lub niewłaściwego wykorzystania opublikowanych informacji.