LogareHIGHTEC COOL MMS 1

HIGHTEC COOL MMS 1


Lubrifiant de răcire parţial sintetic (fără bor), miscibil cu apa, pentru solicitări dificile. Nu conţine alcanolamine/alcanolamide secundare, fiind astfel în conformitate cu TRGS 611. (reguli tehnice pentru substanţe periculoase).


*Depiction may vary.
Pentru recipienţi de 4 litri se aplică volumele minime de comandă. Puteţi afla detalii de la angajatul dvs. responsabil cu distribuţia.